Błąd medyczny – jak wykazać, że do niego doszło?

Błąd medyczny - jak wykazać, że do niego doszło

We wcześniejszym artykule „Błąd medyczny – jak dochodzić swoich racji?” przedstawiłam pokrótce 2 sposoby, dzięki którym pacjenci mogą starać się uzyskać odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za to, że podczas ich leczenia doszło do błędu medycznego.

Jednak droga do uzyskania należnych pacjentowi środków nie należy do najprostszych. W procesach dotyczących błędów medycznych trudno o niepozostawiające jakichkolwiek wątpliwości wykazanie, że mamy do czynienia z ewidentnym błędem medycznym.

Błąd medyczny – jak wykazać, że do niego doszło?

Po pierwsze, w procesach sądowych ważne jest wykazanie, że z dużym prawdopodobieństwem do błędu medycznego doszło w konkretnym przypadku.

Oznacza to, że pacjent nie musi ściśle wykazywać, że konkretne działanie spowodowało błąd. Chodzi o wskazanie, że działanie lub zaniechanie personelu medycznego z dużym prawdopodobieństwem przyczyniło się do tego błędu.

Po drugie, ważne jest uzyskanie dokumentów obrazujących przebieg całego leczenia w danej placówce. Dzięki temu możliwe będzie dokładne prześledzenie jakie działania medyczne były podejmowane oraz w jakim czasie. Także czy doszło np. do wszystkich potrzebnych konsultacji.

Po trzecie, niezwykle ważnym dowodem, który może pomóc w wykazaniu, że doszło do błędu medycznego jest dowód z opinii biegłego. Sąd orzekający w danej sprawie nie posiada fachowej wiedzy z zakresu medycyny, dlatego opiera się w tej mierze na opinii biegłych. Jeżeli opinia sporządzona przez biegłego będzie korzystna dla pacjenta, wówczas trudniej podważać jego racje. Jednak należy mieć na uwadze, że biegli mogą również stwierdzić, że pomimo pogorszenia stanu zdrowia pacjenta nie doszło do błędu medycznego. Wówczas do takiej opinii należy składać zastrzeżenia. Jeżeli opinii nie sporządzono w sposób wyczerpujący albo nie odpowiedziała na pytania skierowane do biegłego, wówczas trzeba podjąć inne kroki. Np. skierować do sądu wniosek o przeprowadzenie dowodu z uzupełniającej opinii biegłego albo przeprowadzeniu kolejnej opinii.

Droga sądowa do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny nie jest prosta. Przy czym nie jest niemożliwe uzyskanie od szpitala środków pieniężnych, co pokazują wyroki zapadające w takich sprawach.