Co to jest dział spadku?

Co to jest dział spadku? Najprościej mówiąc to kolejny po stwierdzeniu nabycia spadku etap, w którym dzieli się spadek między spadkobierców.

Pewnie zastanawiasz się o jaki dział spadku chodzi? I jak to się do tych ułamków z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Już tłumaczę.

Często w skład spadku wchodzą różne składniki, np. nieruchomości, samochody, cenne przedmioty. Każdy z nich ma swoją wartość, a razem stanowią wartość spadku.

Udział, którym dysponujesz odzwierciedla ile należy Ci się z podziału spadku.

Pytanie jednak, w jaki sposób podzielić spadek taki, aby nie wynikły z tego kłopoty. Dlatego doradzę kilka rozwiązań.

SĄDOWY DZIAŁ SPADKU

Pierwszym z nich jest podział spadku, który skutkuje przyznaniem konkretnej osobie konkretnego przedmiotu. Wtedy podział spadku może przynieść mało problemów. Oczywiście, jeżeli inni uczestnicy postępowania są w tej mierze zgodni.

Drugi sposób działu spadku to przyznanie danej osobie własności rzeczy i zobowiązanie jej do spłaty na rzecz pozostałych. I tu zaczynają się problemy, gdyż najpierw trzeba ustalić wartość przedmiotu spadkowego. Wiadomo, że osoba która ma dostać spłatę oczekuje jak najwyższej kwoty, a druga najniższej. To może rodzić konieczność powołania dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy, aby ustalić wartość danej rzeczy.

Trzeci, który w rezultacie może nikogo nie zadowolić to sprzedaż majątku wchodzącego w skład spadku w drodze licytacji. W ostateczności żaden ze spadkobierców może nie być zadowolony z końcowego efektu. Bo cena uzyskana z takiej licytacji może być o wiele niższa niż ta, którą dałoby się uzyskać w drodze polubownego rozwiązania sprawy.

Opisane przeze mnie sposoby dotyczą sądowego działu spadku.

UMOWNY DZIAŁ SPADKU

Ale możliwy jest także umowny dział spadku. Wtedy spadkobiercy zawierają umowę (jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – w formie aktu notarialnego), w której dokonują podziału spadku. Mogą w taki sposób podzielić np. tylko część spadku, zgodnie ze swoimi uzgodnieniami.

Jak widać, sposobów na dział spadku jest sporo i przed dokonaniem wyboru właściwego sposobu warto wcześniej uzgodnić go z innymi spadkobiercami. Porozumienie w tej sprawie pomoże uniknąć długiego postępowania i sporów, które mogą rodzić konflikty rodzinne.

Jeżeli potrzebujesz rozmowy na temat Twojej sytuacji lub zainteresowała Cię kwestia działku spadku, napisz na k.zalewska@radcazalewska.pl

Comment
Name
Email