Co to jest stwierdzenie nabycia spadku?

Śmierć członka rodziny powoduje zdarzenie, które w prawie nazywa się otwarciem spadku. W tym momencie stajesz się spadkobiercą (czyli osobą, która dziedziczy spadek). A co za tym idzie obciążają Cię prawa i obowiązki wynikające ze spadku. Dziś wyjaśnię co to jest stwierdzenie nabycia spadku i w jaki sposób może nastąpić.

P.S. od października 2015 r. przyjęcie spadku na podstawie ustawy oznacza przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza. Ogranicza to Twoją odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości spadku.

Powstaje wtedy wiele wątpliwości, co zrobić, w jaki sposób sformalizować nabycie spadku. W przypadku spadku obciążonego długami, lepsze będzie odrzucenie spadku. O tym możesz przeczytać we wpisie SPADEK Z DŁUGAMI – CO Z NIM ZROBIĆ. Czas na decyzję o tym czy odrzucić lub przyjąć spadek wynosi 6 miesięcy.

Ok, chcesz przyjąć spadek, ale w jaki sposób to zrobić. Masz dwie możliwości stwierdzenia nabycia spadku.

SĄDOWE STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Pierwszy z nich to złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Składasz go w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

We wniosku wskazujesz uczestników postępowania, czyli innych spadkodawców. Ponadto należy określić czy został sporządzony testament (wtedy dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu). Jeśli testament nie został sporządzony, wówczas spadek będzie dziedziczony na podstawie ustawy.

Po przeprowadzeniu postępowania sąd wyda postanowienie, na podstawie którego stwierdzi kto ze spadkobierców dziedziczy i jaki jest jego udział.

Koszt złożenia wniosku do sądu, czyli opłata sądowa to 100 zł oraz 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego.

NOTARIALNE STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Drugi sposób to wizyta u notariusza i sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez niego. Przed taką wizytą warto wcześniej dowiedzieć się, jakie dokumenty będą potrzebne do sporządzenia takiego aktu. Zaletą postępowania przed notariuszem jest jego szybkość.

Co warto zapamiętać? To, że masz dwie możliwości stwierdzenia nabycia spadku – postępowanie przed sądem lub postępowanie przy udziale notariusza. Nie możesz także zapomnieć o tym, aby we wniosku wskazać, czy został sporządzony testament.

Jeżeli masz pytania dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, daj znać w komentarzu:)

Comment
Name
Email