Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Błąd medyczny - jak dochodzić swoich racji?

Niezgodne z zasadami sztuki lekarskiej leczenie umożliwia dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Błąd medyczny jest to najprościej rzecz ujmując naruszenie przez personel medyczny wypracowanych reguł postępowania mających na celu ochronę życia i zdrowia człowieka, które mogą być podstawą przypisania im odpowiedzialności.

Pacjenci, którzy uważają, że w czasie ich leczenia wystąpił błąd medyczny zastanawiają się co mogą zrobić. Otóż mogą dochodzić nie tylko odszkodowania, ale również zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Sposoby dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Dlatego też pacjenci powinni mieć świadomość, że mogą dochodzić swoich praw na dwa sposoby:

1) poprzez postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;

2) poprzez drogę postępowania sądowego.

Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety, o których warto wiedzieć.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych roszczenia pacjenta są ograniczone kwotowo. Mogą wynosić maksymalnie w przypadku śmierci pacjenta 300.000,00 zł. Zaś w przypadku innego zdarzenia, bo takim terminem posługuje się komisja 100.000,00 zł.

Należy zauważyć, iż w przypadku błędów medycznych, które nie doprowadziły do śmierci pacjenta, ale wiążą się z kosztownym leczeniem, kwota może być zbyt mała. Poważną zaletą postępowania przez Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest opłata od wniosku, która wynosi 200,00 zł. Ponadto, w ramach tego postępowania, przeprowadza się dowody z opinii biegłych, które pomagają ustalić, czy doszło do błędu czy też. Warto podkreślić, że pacjent nie musi zgadzać się z rezultatem prac Komisji oraz zaproponowanym odszkodowaniem.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny na drodze sądowej

Wszczynając postępowanie sądowe należy pamiętać, że czas oczekiwania na pierwszą rozprawę oraz na zakończenie procesu jest dość długi. Pacjent może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia o wiele większego niż kwoty, o których mowa przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ale wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty sądowej od kwoty dochodzonej w pozwie. Możliwe jest też złożenie wniosku o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych, jednak decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie sądu). Pacjent może w postępowaniu sądowym skorzystać z materiału dowodowego, który został zebrany np. w toku postępowania przed Wojewódzką Komisją.

Jak widać z krótkiego porównania obu sposobów dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny, każde z nich ma swoje wady i zalety. Dlatego przed wyborem któregoś z nich, warto zastanowić się co jest dla pacjenta lepszym rozwiązaniem.