Powikłania po zabiegach medycyny estetycznej

Wraz z upowszechnieniem się zabiegów medycyny estetycznej wzrosła liczba problemów z nimi związanych. Dotyczą one w przeważającej mierze niezadowalających efektów zabiegu, powikłań, zastosowania niewłaściwych preparatów czy też braku umiejętności osób przeprowadzających taki zabieg. Powikłania po zabiegach medycyny estetycznej – dziś zajmę się tym tematem.

ZABIEG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Należy zacząć od tego, że w przeważającej większości zabiegi medycyny estetycznej nie wynikają ze względów medycznych. Wynikają z chęci poprawienia urody. Oznacza to, że mają one osiągnąć pewien rezultat. Dlaczego wspominam o rezultacie? Dlatego, że skoro celem zabiegu było uzyskanie konkretnego efektu, to osoba przeprowadzająca zabieg powinna była go uzyskać. Zmienia to również podstawy odpowiedzialności.

ZABIEG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ – NALEŻYTA STARANNOŚĆ CZY REZULTAT?

Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach z 19 czerwca 2019 r I C 671/18. W ocenie Sądu strony zawarły umowę o dzieło Umowy zawierane pomiędzy lekarzem a pacjentem zawierane są zazwyczaj ustnie, ich zawarcie następuje poprzez wyrażenie woli przez obie strony W takim ujęciu umowa o wykonanie zabiegu medycyny estetycznej nie wymaga żadnej szczególnej formy zgodnie z treścią art 627 k c i może nastąpić również ustnie, a nawet w sposób dorozumiany W umowie o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, do zawarcia umowy nie jest konieczne, aby strony określiły w niej wysokość należnego wynagrodzenia nawet przez wskazanie tylko podstaw do jego ustalenia Zabiegi niemające charakteru terapeutycznego mają na celu poprawienie urody pacjenta poprzez zmianę wyglądu określonych części ciała Cechą charakterystyczną takich zabiegów jest brak wskazać zdrowotnych do ich wykonania, zatem nie mają one najczęściej klasycznego celu leczniczego Umowy związane z medycyną estetyczną związane są nie tylko z leczeniem, ale również z oczekiwaniem uzyskania konkretnego efektu Jest to właściwe dla umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia.

POWIKŁANIA

Kolejną kwestią jest także użycie niewłaściwych preparatów lub takich, na które pacjent nie chciał się zgodzić bądź nie był o ich użyciu poinformowany. Jeżeli zadziałają one w sposób niewłaściwy, powodujący skutki uboczne może to generować problemy dla osoby przeprowadzającej zabieg. Tym bardziej, gdy używała preparatu nie będąc przeszkoloną co do jego zastosowania czy działania.

Równie istotne jest to, że do przeprowadzenia takich zabiegów należy mieć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Ich brak w razie postępowania sądowego będzie dodatkowym czynnikiem obciążającym osobę wykonującą taki zabieg. Przy czym trzeba mieć na względzie, że Naczelna Rada Lekarska opowiada się przeciwko możliwości prowadzenia szkoleń. Dotyczący to szkoleń z medycyny estetycznej prowadzonych przez lekarzy i adresowanych do osób nie mających takiego wykształcenia.

Do najczęstszych powikłań można zaliczyć reakcje alergiczne, deformacje części ciała poddawanych takim zabiegom, zakażenia i wiele innych problemów.

POWIKŁANIA PO ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

co w takiej sytuacji zrobić?

Jeżeli poddałaś/poddałeś się takiemu zabiegowi i wystąpiły powikłania, które wiążą się z koniecznością leczenia, skieruj do takiego gabinetu przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wskaż w nim kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, którego się domagasz oraz opisz podstawy swoich żądań. W przypadku, w którym gabinet nie będzie chciał polubownie rozwiązać sprawy, możesz skierować ją na tory postępowania sądowego. W trakcie sprawy sądowej konieczne będzie przeprowadzenie dowodów, np. z opinii biegłych, aby jasno wykazać, że do powikłania doszło właśnie w wyniku takiego zabiegu medycyny estetycznej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, proszę napisz, a postaram się je wyjaśnić.

Comment
Name
Email