Spadek z długami – co z nim zrobić?

Przez dziesięciolecia spadek kojarzył się tylko z otrzymaniem znacznej ilości środków, które następnym pokoleniom miały ułatwić start w życiu. Teraz coraz częściej może być przyczyną kłopotów. Wiele osób zadaje pytanie mam spadek z długami – co z nim zrobić?

Spadek z długami – co z nim zrobić?

Odrzucić. Mówię to bardzo poważnie. Tak, wiem że na skutek zmian w prawie spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie stanu czynnego spadku – dotyczy to przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarz.

To najprostsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie, które zapobiega problemom.

A kiedy spadkobiercą jest małe dziecko?

Wtedy tym bardziej odrzucenie spadku z samymi długami to dobry pomysł. Ale, w pierwszej kolejności przedstawiciel ustawowy dziecka (np. żyjący rodzice lub rodzic) musi wystąpić do sądu rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z WNIOSKIEM O WYRAŻENIE ZGODY NA ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO. Dlaczego? Ponieważ odrzucenie spadku to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Dlatego wymaga zgody sądu, który ma za zadanie ocenić, czy takie postępowanie jest właściwe. Po otrzymaniu zgody sądu można odrzucić spadek w imieniu małoletniego.

W jaki sposób odrzucić spadek?

Sposoby na odrzucenie spadku są następujące:

a) złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem. Ta opcja nie wymaga wizyty w sądzie. Jest stosunkowo szybkim rozwiązaniem, jeśli ktoś chce odrzucić spadek (przypominam, że w przypadku małoletnich zawsze konieczne jest uzyskanie zgody sądu). W przypadku tego rozwiązania nie ma oczekiwania na wyznaczenie terminu przez sąd;

b) złożenie oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem. Wówczas składa się wniosek do sądu rejonowego i oczekuje się na wyznaczenie terminu, podczas którego zostanie złożone przez spadkobiercę oświadczenie o odrzuceniu spadku.

W jakim czasie odrzucić spadek?

Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o swoim tytule do powołania do spadku. Jeżeli spadek jest obarczony długami i kolejne kręgi spadkobierców odrzucają spadek to warto zawiadomić o tym rodzinę. Po to by również odrzuciła spadek, gdy oni będą stanowić następny krąg spadkobierców.

Spadek z długami to coraz częstszy problem, ale nie jest to sytuacja bez wyjścia.