Separacja – gdy nie chcesz rozwodu

Często zwracają się do mnie osoby, które mają trudności w związkach, ale nie są zdecydowani na rozwód. Pada pytanie czy separacja to rozwiązanie dla mnie i czym ona właściwie jest.

Czy właśnie dla Ciebie właściwa jest separacja – gdy nie chcesz rozwodu?

SPIS TREŚCI:

  1. Co to jest separacja?
  2. Jakie są przesłanki separacji?
  3. Jakie są skutki separacji?
  4. Kiedy separacja może być właściwym rozwiązaniem?

Co to jest separacja?

Separacja powoduje, że pomiędzy małżonkami ustają wszystkie więzi jakie łączą małżonków. Przy czym po wyroku orzekającym separację nie można zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego.

Jakie są przesłanki separacji?

Możemy wyróżnić pozytywne oraz negatywne przesłanki separacji. Do pozytywnych przesłanek należy zaliczyć zupełny rozkład pożycia. W doktrynie podkreśla się, że o zupełnym rozkładzie pożycia można więc mówić np. w razie zerwania wszelkich więzów łączących małżonków (duchowych, gospodarczych, fizycznych) aczkolwiek w pewnych wypadkach należy przyjąć, że przesłanka zupełności rozkładu jest realizowana pomimo zachowania niektórych elementów więzi łączącej małżonków (vide: K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Ch. Beck, 2021).

Negatywnymi przesłanki separacji są dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków jak też sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że gdyby w wyniku orzeczenia separacji ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci bądź też byłoby to niezgodne z zasadami współżycia społecznego, wówczas separacja nie zostanie orzeczona.

Jakie są skutki separacji?

Co do zasady orzeczenie separacji wywołuje skutki takie jak rozwód. Przy czym nie jest możliwe zawarcie małżeństwa.

Skutkiem separacji jest także powstanie rozdzielności majątkowej. Warto podkreślić, że orzeczenie separacji nie wyklucza dochodzenia alimentów. Ale warto wskazać na jeszcze inne skutki związane z separacją. Można do nich zaliczyć m.in. brak obowiązku wspólnego decydowania o losach rodziny, wygaśnięcie obowiązku dotyczącego przyczyniania się małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny.

Kiedy separacja może być właściwym rozwiązaniem?

Separacja może być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą podejmować decyzji o rozwodzie. Separację warto rozważyć także wówczas, gdy chcesz aby ten okres służył zastanowieniu się nad przyszłością związku (ale nie chcesz ponosić odpowiedzialności np. za zobowiązania małżonka).

Separacja jest przejściowym stanem pomiędzy małżeństwem a rozwodem. Umożliwia zastanowienie się nad przyszłością związku. Jeżeli nie uda się naprawić relacji następnym krokiem może, ale nie musi być rozwód.

Jeżeli masz pytania dotyczące separacji, napisz:)

*****

Comment
Name
Email